středa 7. března 2018

Středa 28. února - Ježíš padá pod křížem

Dnes jsme si povídali o třetím zastavení: Ježíš poprvé padá pod křížem. Snažili jsme se rozlousknout záhadu: když je Ježíš Bůh, jak víme z učení o Trojici, a to nikoliv z poloviny, ani ze třetiny, on je plně Bohem a plně Člověkem, tak jak potom může padat pod křížem. Bůh je přece všemohoucí a všemocný. Jak může sotva unést nějaký trám? Nebo to Ježíš jen předstírá? Může Bůh trpět? A proč vlastně nepoužil svou Všemohoucnost, aby se zachránil? Řekli jsme si, že v historii církve se vyskytli zastánci názoru, že Ježíšovo utrpení bylo pouze domnělé, ale všeobecný konsenzus nakonec tento názor odsoudil jako nesprávný. To je takzvaná "hereze doketismu" abychom se naučili nějaká ta cizí slova.... Jak to Ježíš měl, jak se v něm snoubila lidská a Božkská přirozenost, to je záhada, kterou my nikdy úplně nepochopíme, zdá se ale, že Ježíš se rozhodl svou Božskou moc za svého pozemského života používat jen velmi omezeně. Fakt, že měl "teoreticky" moc situaci jakkoliv změnit, ale neznamená, že jeho oběť nebyla ryzí a jeho utrpení skutečné. Naopak, známe mnohé případy mučedníků a hrdinů, kteří se snadno mohli zachránit, ale rozhodli se být věrní svým zásadám a hodnotám a právě proto je jejich utrpění tak cenné.


středa 21. února 2018

Středa 21. února - Modlitby v různých náboženstvích a první zastavení křížové cesty

Dnes jsme se bavili o tom, co je typické pro postní dobu. Mluvili jsme o postních předsevzetích (že je dobré, abychom si upřeli něco co nás skutečně ruší, zatěžuje, znesvobodňuje, odvádí od dobrého, ale i něco co skutečně zvládneme dodržet, protože i úplná maličkost, kterou vydržíme celý půst je lepší než velké, odvážné předsevzetí, které po pár dnech porušíme).

Vysvětlovali jsme si, proč se půst přerušuje na neděle a jaké postavení měla mezi Židovskými svátky sobota.

Pak jsem se ptal na typickou postní modlitbu a napovídal jsem, že je na ní zajímavé, že jde o modlitbu v pohybu. Někdo navrhnul růženec. Obojí nás přivedlo k tomu, že jsme si chvíli povídali o různých druzích modliteb v různých náboženstvích. Prostrace při muslimském salátu, modlitební mlýnky a vlaječky v Indii, ale i indické korálky pro modlitbu manter, které se přes muslimská súfijská bratrstva a od těch zas přes křížové výpravy dostaly až k nám jako růženec.

Nakonec jsme se dobrali i toho, že typická postní modlitba v pohybu je modlitba křížové cesty a dohodli jsme se, že než si ji spolu projdeme, probereme si do hloubky jednotlivá zastavení a ujasníme se, co se na nich děje a proč.

Stihli jsme si popovídat o prvním zastavení, Ježíšově soudu. Ukázalo se velmi složité ujasnit si všechny národně politické vztahy mezi hlavními postavami. Pilát byl Říman, ale příběh se odehrává v Izraeli, lid byli Židé a co Herodes? Kdo tam vlastně rozhodoval, on, nebo Pilát? Pak jsme se zaměřili hlavně na Pilátovu situaci:

Pilát nerozuměl místním poměrům, neměl zájem se zaplétat do zdejších problémů, nechtěl zvyšovat napětí a už tak silný odpor k Římu. Bylo pro něj po všech stránkách výhodné nechat rozhodnutí o Ježíšovi na Židech a nikdo z jeho nadřízených mu to nemohl vyčítat. Ochranou Ježíše neměl co získat, ale mohl hodně ztratit. Jeho vydáním naopak neměl co ztratit. Byla tu jen jediná drobnost. Pilát věřil, že Ježíš je nevinný a bylo mu jasné, že obvinění, že chce vytvořit vlastní politické hnutí protivící se Římu, je lživé. Na vahách tedy byla na jedné straně pravda, na druhé všechno ostatní. A Pilát selhal. Umyl si ruce, aby se zbavil viny za jeho smrt, ale právě toto umytí se stalo jeho největší vinou. Je vlastně snadné to pochopit, ale jeho vina je přesto nezpochybnitelná a následky strašlivé. My často selžeme i v mnohem méně vyhrocené situaci. Často nestojíme za pravdou i když bychom riskovali méně a třeba i měli šanci na odměnu. Při zpytování svědomí se proto neptejme jen co špatného jsme udělali, ale i co jsme neudělali a mohli, nebo měli udělat...

Příště budeme pokračovat dalšími zastaveními.

Středa 7 a 14 února - PRÁZDNINY

čtvrtek 1. února 2018

Středa 31. ledna - Biblické dějiny

Dnes jsme na prádelní šňůře vytvářeli časovou osu různých v bibli zmiňovaných událostí od vyvedení Židů z Egypta až po ustanovení biblického kánonu, o kterém jsme si povídali minule. Chvíli trvalo, než jsme dospěli ke správnému pořadí událostí. Pomohly občasné návodné otázky typu "Kdo byl otec Šalomouna?" "A jak tedy může být na časové ose David až po něm?" a podobně. Když jsme si ujasnili pořadí, šoupali jsme ještě kolíčky tak, abychom pokud možno vystihli časové odstupy jednotlivých událostí. Na šňůře byly vyznačeny roky 2 000 před Kristem - 500 po Kristu.středa 24. ledna 2018

Středa 24 ledna - Biblický kánon

Dnes jsme začali kolečkem o současných událostech, mluvili jsme o nadcházející prezidentské volbě a o tom, že bychom jako křesťané měli především dbát na to, abychom se nenechali unést nepřátelskou atmosférou mezi zastánci různých politických názorů a stále dávali přednost slušnosti a vzájemné úctě.

Pak jsme se věnovali otázce, kterou minule položila Fany, totiž kdo poskládal dohromady knihy v Bibli. Mluvili jsme o tom jaké druhy knih patří do Nového Zákona, co jsou to epištoly a jak vznikly, jak na snadno poznáme zda nějaká kniha patří do Starého či Nového Zákona.

Pak jsme si povídali o tom, jak se liší náš Starý Zákon od židovského Tanachu, co, je to Tóra, a hlavně co je to biblický Kánon.


středa 17. ledna 2018

17. ledna - Obrácení svatého Pavla

protože se blíží svátek obrácení sv. Pavla, studovali jsme dnes ve skupinkách tři biblické zprávy o této události a porovnávali mírné odlišnosti v nich. Při následné rozpravě byl vznesen dotaz, kdo vlastně napsal Bibli. Tedy ne, kdo napsal ty jednotlivé knihy, ale kdo to dal celé dohromady.

Příští týden se tedy budeme věnovat problematice kánonu.

10. ledna - Biblický kvíz, problém rovnosti mužů a žen a negativní teologie

Dnes jsem měl nachystaný biblický kvíz zaměřený na vánoční události. Před ním se ale ještě strhla spontánní debata o rovnosti mužů a žen, do které jsem se pokusil vnést křesťanský pohled. Kdosi argumentoval, že Bůh je rodu mužského, což nás dostalo k problematice negativní teologie. Skončili jsme až u konstatování Tomáše Akvinského, že "bůh neexistuje". Snad to nebylo to jediné, co si z dnešní hodiny děti odnesly :-)

3. ledna - Tříklrálová sbírka

koledovali jsme na Moskevské.

20. prosince - Živý Betlém, svátost smíření

Rekapitulovali jsme si naše zjištění z minula, pak jsme zkoušeli na Živý Betlém, který budeme předvádět na "dětské půlnoční". Děti šly ke svátosti smíření. Jedna slečna namítala, že žádné hříchy nemá, tak jsme si přečetli úryvek z listu apoštola Pavla Římanům, ze kterého jsme zjistili, že hříšní jsou zjevně úplně všichni.

13. prosince - Advent

Dnes jsme se rozdělili na skupinky, každá si v bibli nastudovala jednu zprávu o narození Ježíše Krista a pak jsme si vzájemně příběhy předávali a bavili jsme se o nesrovnalostech a odlišnostech jednotlivých zpráv.

15.. 22. a 29. listopadu - Zkoušky na divadelní vystoupení

trénujeme na mikulášské představení

8. listopadu - Avarizzo

Začínáme zkoušet mikulášskou hru. Nejdřív dáváme dohromady kdo co víme o sv. Mikuláši, co je to biskup a odkud se biskupové vlastně vzali.

1. listopadu - Všichni svatí

Dnes jsme si povídali o "dušičkách" o původu a pohanských vrstvách tohoto svátku i o jeho křesťanském významu. Lili přišla s nápadem namalovat vánoční pohledy a prodávat je o Vánocích na charitativní účel. Tak jsme malovali pohledy.

25. října - Kde je Eden?

Dokončili jsme diskuzi z minula o tom, jak je možné zároveň věřit učivu ve čkole o bilologii a fyzice, a zároveň Bibli. Dívali jsme se do Bible co přesně se o stvoření světa píše a Fany si vzala za úkol, zjistit kde přesně ležela zahrada Eden.